Giấy phép kinh doanh

Giấy phép kinh doanh

Công ty TNHH Xe Điện Tốt. GPDKKD: 0109585029 do sở KH & ĐT TP. Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 06/04/2021, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 03/10/2022. Địa chỉ: Số 43 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0888 337 000. Email: cskh@xedienTOT.vn.

1. Thông tin doanh nghiệp

  • Tên công ty: Công ty TNHH Xe Điện Tốt.
  • GPDKKD: 0109585029 do sở KH & ĐT TP. Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 06/04/2021, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 03/10/2022.
  • Địa chỉ: Số 43 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  • Điện thoại: 0888 337 000.
  • Email: cskh@xedienTOT.vn.